Ős-Dráva Program

Az Ős-Dráva Program egy komplex, a környezeti, gazdasági és társadalmi szférát egyaránt érintő területfejlesztési program, amely a hosszútávon fenntartható fejlődés feltételeit teremtheti meg hazánk egyik legelmaradottabb kistérségében, az Ormánságban. Ez a terv a fenntartható terület- és vidékfejlesztés első hazai mintaprogramjává vált.
A Dráva-menti területek az egykori természetes tájhasználat mellett a Kárpát-medence leggazdagabb vidékei közé tartoztak, ám a Dráva szabályozásával, a hatalmas, egybefüggő szántóterületek kialakításával, illetve a jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlattal ez a helyzet megváltozott. A térség jelenlegi vízgazdálkodása, valamint az erre épülő tájhasználat (elsősorban intenzív mezőgazdaság) a terület egyre előrehaladottabb kiszáradását, a természeti rendszerek leépülését okozza az egész Ormánságban.
Az egykori gazdag természeti környezet, illetve az arra épülő tájgazdálkodás helyreállítása az Ormánság egész területén alapvető feladat. Az Ős-Dráva program a terület környezeti állapotának, infrastruktúrájának és szociális helyzetének javítása révén megteremti a természeti és társadalmi adottságokhoz jól illeszkedő tájgazdálkodási feltételeket.

Ős-Dráva Ökoturisztikai Látogatóközpont és Bemutatóhely Cún-Szaporcán
(DDOP-2.1.1/E,F-12-k2-2012-0005)

Az Ormánság területén elhelyezkedő Szaporca község határában 2014-ben valósul meg a nagyszabású Ős-Dráva Ökoturisztikai Látogatóközpont és Bemutatóhely. A létesítmény a közeli Duna-Dráva Nemzeti Park természeti értékei, a Dráva folyó bemutatása mellett óriási hangsúlyt fektet az ormánsági élet, a hagyományos gazdálkodási formák, a hagyományok élő, interaktív formában történő bemutatására, valamint a természetvédelmi, gazdálkodási, tájhasználati problémákra való figyelemfelkeltésre.
A látogató- és bemutatóközpont az Ős-Dráva Program részeként valósul meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság projektjeként, a DDOP Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása pályázat támogatásával. Az Ős-Dráva Programról szóló  1242/2012. (VII. 17.) Kormányhatározat részeként a program egy komplex, a természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő területfejlesztési koncepció, amely hosszútávon a fenntartható fejlődés feltételeit teremtheti meg hazánk egyik leghátrányosabb térségében, az Ormánságban.

A látogatóközpont főépülete több funkciót fog ellátni. A vendégek a fogadótérbe érkeznek, ahonnan a térség természeti és kultúrtörténeti értékeit, hagyományait felvonultató kiállítótérbe, illetve az interaktív oktatóterembe léphetnek. Az épülethez kilátótorony is tartozik, melyből a bemutatközpont területe és a környező táj tekinthető meg. Az épület körül hagyományos tájfajtákból álló gyümölcsös, valamint fűszer- és gyógynövénykert létesül. A fogadóépülettől távolabb a térségre egykor jellemző régi magyar háziállatokat (pl. szürkemarha, mangalica, sertés, hucul ló, szamár, juh, baromfi) bemutató épületegyüttest alakítunk ki.
A látogatóközponthoz három tanösvény kapcsolódik. A központi épület és az állatbemutatóhely közötti tanösvény a gyümölcstermesztés, méhészkedés, kosárfonás, fűszer- és gyógynövény termesztés eszközeit és szakmai fortélyait mutatja be. A két további, hosszabb tanösvény a Dráva-menti tájat mutatja be. A tanösvények tematikája: Ős-Dráva Program, a Dráva élővilága. Az információs táblák mellett többek között madármegfigyelő valamint pihenőhely szolgálja a terület élményszerű bemutatását.

A helyszínen valódi élményt adó természetismereti, környezeti nevelési programok fognak megvalósulni. Lehetőség lesz az iskolai oktatást kiegészítő gyakorlati foglalkozások, szakmai kutatások, vagy terepgyakorlatok lebonyolítására.
A létesítmény egyedisége a másutt ilyen formában nem hozzáférhető tartalom mellett az, hogy legnagyobb része akadálymentes, a mozgáskorlátozottak számára elérhető. A tanösvények hanganyagos vezetővel is végigjárhatók. A táblák és feliratok magyar, horvát és angol nyelvű szövegekkel készülnek el, az információkat a vakok Braille-írással olvashatják.

A projekt költségvetése: nettó 1 038 386 480 Ft.
A projekt befejezésének tervezett időpontja 2014. augusztus 31.

További információ:

Závoczky Szabolcs igazgató, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Tel.: 72/517-200
E-mail: dunadrava@ddnp.kvvm.hu